لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 مدیر گروه
سيد مهدي مداحي
مدیر گروه
 کارشناس گروه
رویا حلم زاده
کارشناس گروه
35230690-122
 معرفی گروه مهندسی معماری
امروزه واژه «معماری» در دو معنای وابسته بكار می رود.
1) معماری به عنوان فرآیند ساماندهی فضا كه اسم معنا شمرده شده است و به یك فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمی توجه دارد و
بر پایۀ علمی – تجربی ، هنر و فناوری ساخت، پدید می آید. 2) معماری به عنوان دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری كه اسم ذات شمرده شده است و به ساختمانهایی اشاره دارد كه پیش
از ساخت آنها این فرایند پیموده شده است.
 معرفی رشته های تحصیلی
جهت معرفی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
  هیات علمی

دکترسیدمهدی مداحی

دکتری

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر محمدرضا مبهوت

دکتری

عضو هیات علمی و مدیر گروه شهرسازی

مهندس شاداب مباشری

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

مهندس علی توکلی فر

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

مهندس گلناز مشرقی

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

مهندس سیداحسان‌الدین صیادی

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

دکتر مریم ابراهیم پور

دکتری

عضو هیات علمی

 اساتید مدعو برگزیده

دکتر محمدرضا اخوان

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دکتر محمد هادی مهدی نیا

دکتری شهرسازی و رئیس کمیته عمران شورای شهر مشهد

دکتر حسین حاتمی نژاد

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر محسن وفامهر

استاد دانشگاه علم و صنعت تهران

مهندس داود بهروزی فر

دانشجوی دکتری

مهندس احسان حسنی

دانشجوی دکتری

مهندس مهدی قاسمی

دانشجوی دکتری

مهندس وحیده هاشمی

دانشجوی دکتری

مهندس مهرداد میرابی

دانشجوی دکتری