لیست اعضاء هیات علمی معماری در موسسه آموزش عالی خاوران (به ترتیب حروف الفبائی ):

   وحید احمدی

   احسان الدین صیادی

   هیرو فرکیش

   مهدی مداحی

   مجید یزدانی

   لیست اعضاء هیات علمی شهرسازی در موسسه آموزش عالی خاوران (به ترتیب حروف الفبائی ):

   محمدرضا مبهوت
 
کلیــه حقــوق مطالب ذکر شده به نام موسسه آموزش عالی خـــاوران محفوظ و حق برداشت تنها با ذکر نام و آدرس سایت موسسه مجاز می باشد
                        
  Skip Navigation Links