الف: فرم ها و برگه های مربوط به پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
    فرم روند انتخاب و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
    مشخصات رساله/پايان نامه تحصيلي دانشجويان (فارسی)
    مشخصات رساله/پايان نامه تحصيلي دانشجويان (English)
    دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد -    دانلود فایل Pdf   - دانلود فایل Word
    برگه درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد برای ورودی های 94 به بعد
    برگه درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد برای ورودی های ما قبل 94
    برگه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد برای ورودی های 94 به بعد
    برگه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد برای ورودی های ماقبل 94
    فرم اظهارنامه پایان نامه
    فرم صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
    برگه تمدید پروژه پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
    دستورالعمل جدید پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد
    دفرم پیشرفت کار
    تاییدیه امور مالی قبل از برگزاری جلسه دفاع
    اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
    برگه تعهد اصلاحات

   ب: فرم ها و برگه های مربوط به سمینار کارشناسی ارشد
    برگه ارائه سمینار کارشناسی ارشد
    دستورالعمل نگارش سمینار کارشناسی ارشد
    برگه درخواست کلاس و زمان ارائه سمینار کارشناسی ارشد

   پ: سایر فرمهای آموزشی
    فرم طرح اشكال آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي
    فرم حذف درس
    فرم تفاهم نامه همکاری اساتید مدعو

    ت: آئین نامه های آموزشی:
    آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
    آیین نامه جدید آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 94 به بعد
    مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي

    ث:اطلاعیه های مهم:
    اطلاعیه وزارت علوم در خصوص نیمسال آخر تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
    اطلاعیه مهم - قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برق - مخابرات

   

    
  
 
                        
  Skip Navigation Links
 
متن موردنظر :
                                                                                                                                                                      
   
                                        لیست کارگاههای آموزشی مصوب لیست دفاع پروژه های طرح نهایی رشته معماری اطلاعیه راه اندازی سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل اطلاعيه مهم در خصوص تاریخ جلسه دفاع از پروپوزال اطلاعيه مربوط به دانشجويان کارشناسی ارشد مخابرات اطلاعیه مهم درس پروژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد لیست دفاع پروژه های طرح نهائی اطلاعیه وزارت علوم برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موضوعات سمینار و پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر آئین نامه جدید آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دسترسی به فرم های موردنیاز دانشجویان کارشناسی ارشد سامانه درخواست انتقالی و میهمانی دانشجویان لیست پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل