دانشکده مهندسی عمران

 مدیر گروه
مدیر گروه
 کارشناس گروه
کارشناس گروه
 
 معرفی رشته های تحصیلی
جهت معرفی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
 رشته های تحصیلی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
  هیات علمی

مهندس مهدی امیری دلوئی

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی و معاونت آموزشی

مهندس محمد هادیان

دانشجو دکتری

عضو هیات علمی و معاونت مالی و اداری

دکتر سیامک گل نرگسی

دکتری

عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی

مهندس هانیه حداد سبزوار

دانشجو دکتری

عضو هیات علمی

 اساتید مدعو برگزیده

دکتر محمدعلی قناد زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان خراسان رضوی و متخصص روش های آبیاری نوین

دکتر جواد علامتیان

دکتری- عمران سازه دانشگاه مشهد دانشیار دانشگاه مشهد

دکتر محمد سلطانی اصل

دکتری عمران- آب از دانشگاه هیروشیمای ژاپن از مدیران دفتر انرزی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

دکتربابک مهرآوران

دکتری عمران- آب دانشگاه فردوسی مشهد از مدیران شرکت آب و فاضلاب مشهد

دکتر میثم پورعباس بیلندی

دکتری عمران- گرایش خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر ابراهیم فاضل ولی پور

دکتری زمین شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات

دکتر کیوان بینا

دکتری عمران- سازه هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمیدرضا عسگری دشت بیاض

دکتری عمران- مهندسی آب

مهندس نصیر برادران

رئیس اداره ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی فوق لیسانس عمران- راه و ترابری

مهندس علی رحیمی مومن

دانشجوی دکتری عمران- مدیریت ساخت مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندس مهرداد میرابی

دانشجوی دکتری عمران- محیط زیست دانشگاه فردوسی از مدیران شرکت آب و فاضلاب مشهد

مهندس مهرداد آریا فر

کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک دانشگاه باهنر کرمان از مدیران شهرداری مشهد

مهندس غلامرضا ساقی

کارشناس ارشد- محیط زیست دانشگاه علم و صنعت از مدیران شرکت آب و فاضلاب مشهد

مهندس نوید آقاجانی

دانشجوی دکتری عمران- سازه هیدرولیکی دانشگاه سمنان

مهندس محمد قاضی نژاد

دانشجوی دکتری عمران- محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

مهندس جواد سبزی

دانشجوی دکتری عمران- سازه دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس سید ایمان بنی هاشمی

دانشجوی دکتری مکانیک –ط راحی کاربردی- دینامیک کنترل ارتعاشات دانشگاه سمنان

مهندس سعید تقی زاده

دانشجوی دکتری عمران- سازه دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس مانی حاذقی

دانشجوی دکتری عمران-حمل و نقل

مهندس امیر سالار مهرآباد

دانشجوی دکتری عمران- سازه دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس کیانوش شیبانی دلوئی

دانشجوی دکتری- حمل و نقل

مهندس سعید هاشمی

دانشجوی دکتری عمران گرایش خاک و پی دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندس مهدی قاسمی

دانشجوی دکتری مدیریت ساخت دانشگاه تهران

مهندس مهدی حسین پور اول

فوق لیسانس مهندسی مدیریت ساخت مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

مهندس حمید شیدایی

فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از مدیران شهرداری

دکتر ندا کفاش چرندابی

دکتریGIS دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر زهرا صادقی

دکتری- عمران سازه آبی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فرزاد مویدیان

دکتری مهندسی مکانیک- مکانیک در طراحی کابردی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهران امیری قلعه نو

دکتری عمران- مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر