دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مدیر گروه
مهندس الیاس مزروعی راد
مدیر گروه
5230690-123
 کارشناس گروه
وحید نجفی
کارشناس گروه
5230690-123
 معرفی گروه الکترونیک و مهندسی پزشکی
 معرفی رشته های تحصیلی
 هیات علمی

دکتر پیمان گلی

دکتری

رئیس دانشکده برق و کامپیوتر

مهندس بهاره مباشری

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

مهندس الهام مهدی پور

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

مهندس هوبخت عطاران

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

 اساتید گروه

مهندس فرناد آهنگری

دانشجوی دکتری

عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی

تخصص:شبکه های کامپیوتری – انتقال داده – IOT

دکتر رضا کامل

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: شبکه های کامپیوتری – الگوریتم های زیستی

دکتر مهرداد جلالی

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: داده کاوی – وب معنایی

دکتر حسن راعی

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: شبکه های حسگر بی سیم

مهندس حسن شاکری

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: امنیت سیستمهای کامپیوتری

دکتر رضا قائمی

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه قوچان

تخصص: هوش مصنوعی – محاسبات نرم – داده کاوی