مدیر تحصیلات تکمیلی

ناهید پروین
تلفن: 35230690-116
ایمیل:
وب سایت


مقدمه :

انقلاب شکوهمند اسلامی بر اساس محتوای اعتقادی خود ، بر فراهم نمودن امکانات رشد انسان و شکوفایی خلاقیت ها و استعدادهای جامعه در کسب و به

کارگیری معرفت تکیه دارد و در این راستا ،نقش دانشگاه ، نقشی اساسی و خطیر است .تحول دانشگاه از یک محیط ایستای آموزشی به میدان پویا و پر تحرک آموزشی و پژوهشی مستلزم درگیری عمیق استاد و دانشجو با مسائل علمی است.در این راستا سیاست دانشگاه تامین شرایطی مناسب و محیطی مساعد جهت به کارگیری این سرمایه عظیم علمی، حاصل از تجمع طیف وسیعی از تخصص ها ، در ارتقای توان علمی و تبدیل دانشگاه از مصرف کننده علم به تولید کننده ی دانش و معرفت است.

دوره های کارشناسی ارشد و دکترا عالی ترین سطوح علمی دانشگاهی می باشند و در این مقاطع عالی علمی ، فعالیت آموزشی زمانی ارزشمند است که همراه با تحقیق باشد.دوره های تحصیلات تکمیلی محل تلاقی و فصل مشترک آموزش و پژوهش در عالی ترین سطوح خود می باشد که در آن برجسته ترین دانش پژوهان جامعه به عالی ترین مباحث علمی می پردازند.

 

اهداف و سیاست ها :

اهداف تحصیلات تکمیلی در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

- تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در عالی ترین سطوح علمی جامعه ،با توان تحلیل و مساله یابی ،تلفیق علم و عمل

- جهت دادن موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی اولویت های توسعه کشور

- ارتقا مستمر کیفیت آموزشی و پژوهشی دوره ها

- رشد کمی دوره های تحصیلات تکمیلی

-بستر سازی برای ایجاد دوره های دکتری

- تاکید بر کاربردی کردن موضوعات پایان نامه های مهندسی با اولویت رفع نیاز جامعه

-تامین رایانه جهت جستجوی رایانه ای اطلاعات و مقالات علمی