لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها

#کنسلی❌❌
برق 
📚کارگاه ورق کاری و جوشکاری
🎓استاد حسین زنگویی
⏰شنبه #7دی_ماه  برگزار نمی گردد.
----------------------------------------------------------------------------
تربیت بدنی
کلیه کلاسها
🎓استاد کیانوش شجیع
⏰هفته پانزدهم آموزشی برگزار نمی گردد.
----------------------------------------------------------------------------
کلیه کلاسهای استاد طیبه صنعتگر در روز شنبه #7دی_ماه برگزار نمی گردد.