نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال مهر 1400

#اطلاعیه_امتحانات

نحوه برگزاری امتحانات پایانترم نیمسال مهر 1400

🔴دروس نظری تمامی رشته ها بصورت آنلاین و  مطابق با زمانبندی برنامه امتحانی و دروس عملی تمامی رشته ها بصورت حضوری برگزار میگردد.

زمان شروع امتحانات نظری: شنبه 2 بهمن ماه به مدت 15 روز کاری