لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

فرم پیش ثبت نام

1- نام خانوادگی:
2- نام:
3- نام پدر:
4- جنسیت:
5- شماره شناسنامه:
6- کد ملی:
7- تاریخ تولد:
8- محل تولد:
9- دین:
10- عنوان دیپلم:
11- سال اخذ مدرک دیپلم:
12- معدل کتبی نهایی دیپلم:
13- متقاضی استفاده از سهمیه پذیرش:
14- مدت حضور داوطلبانه در جبهه (ماه) فقط برای متقاضیان استفاده سهمیه گزینه های: 11،12،13،17،18،19،20،21 و 22 از بند 13:
15- کد 12 رقمی پیگیری (برای متقاضیان استفاده از سهمیه گزینه های 11،13،17،19،20 و 22 از بند 13:
16- معلولیت:
17- از اتباع خارجی:
محل درج کد پیگیری 13 رقمی اتباع خارجی:
18- وضعیت تحصیلی در آموزش عالی:
19- وضعیت نظام وظیفه:
20- تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان):
21- تلفن همراه:
22- استان و بخش محل اقامت:
بخش:
23- کد پستی (10 رقمی):
24- استان:
شهر:
ادامه نشانی:
25- آدرس پست الکترونیک:
26- گروه آزمایشی:
27- دانش آموز یا فارغ التحصیل:
28- بخش محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی:
29- سال اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی:
30- معدل کل مقطع پیش دانشگاهی (درصورت فارق التحصیلی):
31- معدل کل دوره کاردانی (درصورت فارق التحصیلی):
مقطع تحصیلی:
32- نام رشته انتخابی:
بارگذاری تصویر کارت ملی (کمتر از 1 مگابایت):
بارگذاری تصویر شناسنامه (صفحه اول) (کمتر از 1 مگابایت):
بارگذاری تصویر مدرک دیپلم (کمتر از 1 مگابایت):
بارگذاری تصویر مدرک پیش دانشگاهی (کمتر از 1 مگابایت):
بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت (کمتر از 1 مگابایت):