لیست مقالات برگزیده کنفرانس های ساستک پنجم و ششم که در ژورنالهای علمی و پژوهشی معتبر به چاپ رسیده اند. 
      جهت مشاهده هر یک بر روی عنوان مقاله کلیک کنید.

Author(s) Title
Almasieh H. A direct approach for optimal control of linear delay systems
Abdolkhani A. and A. P. Hu A Sandwiched Magnetic Coupling Structure for Contactless Slipring Applications
Moavenian M., Behroz B., Gharib M.R.,Seyyed Mousavi S.A., and Khalili F. Design of a new piezoelectric force sensor
Elham Tayebi and M.R. Saradjian Detection and monitoring of algal blooms in Persian Gulf using MODIS images
Zanjanipour E, Varshosaz M, Saadat seresht M Development of a new testfield to model errors in terrestrial laser scanner data
Nemaie M. R., Sabagh Yazdi S. R., Jalalediny M.S., Habibi M., and Gafouri Azar M Experimental Investigation on Discharge Coefficient of Side Weir in Floodwater Spreading Systems
Fareghzadeh N., Vatanian Gh., Sadeghi A. Effective knowledge management infrastructure using knowledge grid
Ghezelsofloo A. A., Deiminiat A. Emergency Action Plans Implemented with Early Warning System (EAP-EWS) in Downstream Valley of Dams, a Real Case Study
Mohammad R. Talebi and Ali. S. Ardakani Investigation of Tehran green space changes and its role in air pollution, Using LANDSAT images from 1980-2010
Ebrahimi A., Najafi M. Satellite attitude determination using GPS receiver based on wahba cost function
Kohan Sal Lotf Abad S., Hew W. P. Simulation of Indirect Field Oriented Control of Induction Machine in Hybrid Electrical Vehicle with MATLAB Simulink
Torabi Mirzaei F., Tajamolian M., Sarkargar Ardakani A., Azimzadeh H. Study of the Vegetation Effect on Dust Reduction Using Satellite Images (Case Study: Yazd city)
   
                                                                                              
  Skip Navigation Links
                                                                                                                                                                                                            اراده های ضعیف همواره به صورت گفتار خودنمائی می کنند ، لیکن اراده قوی جز در لباس کردار ظهور نمی یابد - لوبون صـفحـه اصـلـی
 
   
        
کلیــه حقــوق مطالب ذکر شده به نام موسسه آموزش عالی خـــاوران محفوظ و حق برداشت تنها با ذکر نام و آدرس سایت موسسه مجاز می باشد
     فراخوان همکاری علمی و پژوهشی با شرکت آب و فاضلاب گزارش مجموعه فعالیتهای پژوهشی 1393-1385 فعاليتهاي كتابخانه از آغاز سال 1392 گزارش نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی انتخاب دانشجوي برتر پژوهشي و فناوري استان در سال جاري لیست عناوین پایان نامه های آقای دکتر بینا مقالات برگزیده کنفرانس و چاپ شده در ژورنال اولین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی امیر کبیر دسترسی به مقالات ارائه شده در کنفرانس 6thSASTech برنامه جلسات سخنرانی علمی در نیمسال جاری لیست پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل اطلاعیه کلاسهای زبان ترمیک و آمادگی آزمون IELTS اطلاعیه شرایط ثبت نام کلاسهای زبان (writing) همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی اطلاعیه آزمون تعیین سطح کلاسهای آمادگی IELTS