لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

مهندسی معماری – کارشناسی ارشد

 

نام رشته: مهندسی معماری کارشناسی ارشد

نوع فعالیت: طراحی معماری و طراحی کلیه ساختمانهای شهری و اجراء و نظارت بر اجرای آن

دور نما و بازار کار:

 طراحی(تک بنا یا مجموعه های ساختمانی) از طراحی اولیه تا مراحل اجرایی کار عضویت در کادر فنی شهرداریها و سازمانهای مشابه نظارت بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی

دروس که تدرس می‌شود:

 مطابق با چارت پیشنهادی ارائه شده توسط دانشکده مهندسی ممعماری و شهرسازی

برای نظام مهندسی کدوم دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

 اخذ امضاء طراحی, نظارت و اجراء در رشته معماری- دروس طراحی و سازمانهای نو, روش های پیشرفته ساخت, جزئیات اجرایی ساختمان و درس همساز با اقلیم

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

سایت کامپیوتر اینترنت آتلیه های طراحی نمایشگاه و ...

تعداد استادها,آزمایشگاه,کارگاه ها و...:

5 کارگاه و آزمایشگاه و اساتید مختلف و متعهد با مدارک دکتری معماری

توضیح و خلاصه‌ای در مورد رشته:

فارغ التحصیل این رشته می‌توانند در جهت همکاری با گروه مهندسان مشاور در معماری در جهت توسعه طرحها کلیه نقشه‌های معماری مراحل یک و دو اقدام نمایند.و همچنین مشارکتی موثر در مدیریت اجرایی پروژه های معماری داشته و در حوزه آموزش نیز فعال باشند.