مهندسی شهرسازی – کارشناسی پیوسته

 

نام رشته: مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته

نوع فعالیت: برنامه ریزی شهری, برنامه ریزی حمل و نقل برنامه ریزی شبکه های زیر ساختی , برنامه ریزی محیط زیست, مدیریت شهری و طراحی شهری

دور نما و بازار کار: مهندسین شهرسازی در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانند به فعالیت بپردازند, در بخش دولتی, در سازمان مدیریت, برنامه ریزی کشور شهرداری‌ها, وزارت کشور, استاندارهاو سایر ارگان‌های وابسته به وزارت کشور و ...

دروس که تدرس می‌شود: 22 واحد دروس عمومی 37 واحد دروس پایه 63 واحد دروس تخصصی 18 واحد دروس اختیاری

برای نظام مهندسی کدوم دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

جامعه شناسی شهری- مدل سازی در شهر سازی – اقتصاد شهری- رایانه در شهرسازی – بیان تصویری – تاریخ شهر – کارگاه مقدمات شهر

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

gis پیشرفته – نرم افزار SPSS3D MAX  - Sketch upexpert choieegeoshow 3d

تعداد استادها,آزمایشگاه,کارگاه ها و...: 24 استاد (دروس نظری – عملی - کارگاهی)

توضیح و خلاصه‌ای در مورد رشته:

شهرسازی عبارت است از مطالعه طرح ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری. مهندس شهرسازی یک شهر را برنامه ریزی و طراحی میکند. بنابراین باید یک دید وسیعی داشته باشد و شرایط و الزامات مختلف محل مورد نظر از جمله اقلیم فرهنگ و ... را در نظر گرفته و با کمک خلاقیت و نو آوری خود آنها را به بهترین شکل در برنامه ها طراحی های خود لحاظ کند.

مهندس شهرسازی معمولا در کار خود با متخصصان مختلف از جمله مهندس معماری و عمران جامعه شناسان متخصصان محیط زیست و جغرافیا ارتباط دارد.