برنامه ریزی شهری – کارشناسی ارشد

نام رشته: برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد

نوع فعالیت: برنامه ریزی شهری, برنامه ریزی حمل و نقل برنامه ریزی شبکه های زیر ساختی , برنامه ریزی محیط زیست, مدیریت شهری و طراحی شهری

دور نما و بازار کار: در زمینه های کاری مختلف از قبیل : تهیه طرح های شهری و منطقه‌ای (جامع تفصیل و ساختاری) مشاوره در امور شهری و منطقه ای فعالیتدر شهرداری‌ها, سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور, وزارت کشور, استانداری‌ها

دروس که تدرس می‌شود: نظزیه های برنامه ریزی شهری_ برنامه ریزی مسکن- اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی- برنامه ریزی کاربردی زمینی-روش های برنامه ریز شهری- کارگاه برنامه ریزی شهری 1 و 2 – برنامه ریزی حمل و نقل  درون شهری- روش تحقیق علمی پیشرفته – سمینار مسائل شهری ایران- بهسازی و نوسازی شهری

برای نظام مهندسی کدوم دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است: شناخت و تحلیل فضاهای شهری- جامعه شناسی شهری- مدل سازی شهری- اقتصاد شهری- رایانه در شهرسازی- میان تصویری –تاریخ شهر – کارگاه مقدماتی شهر

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته: gis پیشرفته – gis پیشرفته  - نرم افزار SPSS3D MAX  -Auto MAX  - Sketch upexpert choieegeoshow 3d

تعداد استادها,آزمایشگاه,کارگاه ها و...: 5 استاد (نظری - کارگاهی)

توضیح و خلاصه‌ای در مورد رشته:

رشته شهرسازی به منظور ایجاد حلقه واصل رشته های عمران معماری اقتصاد, جامعه شناسی و تمام علوم مرتبط به مسائل شهری ایجاد گردید و در واقعا فضاهای خالی سیاستگذاری و هماهنگی علوم فنی و انسانی در پروژه های شهری می‌باشند دانش آموختگان رشته شهرسازی خصوصا کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری, توانایی طراحی سکونت گاهها و تهیه و ارزیابی طرحها و برنامه ریزی های شهری را در قالب طرحهای جامع شهری , طرحهای جامع شهری , طرح های تفصیل , طرح های جزئیات شهری , طرح های آماده سازی زمینی و خلاصه تمام طرحهای مربوط به سکونتگاههای انسانی را خواهد داشت .

برنامه ریزی شهری حرفه‌ای است در حوزه ی شهری و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در مورد مسائل شهری مختلف نظیر حمل و نقل , کاربری زمینی, ترافیک و مطلوبیت های زیست محیطی و ...