مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم – کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم کارشناسی ارشد

نوع فعالیت:  کارشناسی ارشد مخابرات – طراحی سیتم های مخابرات – تحلیل سیستم ها

دور نما و بازار کار: طراحی سیستم های مخابرات – بهینه سازی روش های ارسال و دریافت اطلاعات – فیلتراسیون اطلاعات – رمز گذاری و رمز نگاری اطلاعات

 دروس که تدرس می‌شود: فرآیندهای القایی – پردازش سیگنال دیجیتال – مخابرات دیجیتال – پردازش تصویر- فیلتر وفقی – تئوری پیشرفته مخابری- شبکه های مخابراتی – پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

برای نظام مهندسی کدوم دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است: در مقطع کارشناسی برق پس از گذراندن 3 سال از فراعت تحصیل امکان امضاء سازمان نظام مهندس موجودات که تاسیسات الکتریکی و میکانیکی هائز اهمیت است

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته: آزمایشگاه نرم افزار matlablabVIEW- آزمایشگاه انجام پروژه های تحقیقاتی

 تعداد استادها,آزمایشگاه,کارگاه ها و...: 6 استاد دکترای برق و سایر رشته های مهندسی در این مقطع تدریس می نمایند که آزمایشگاه های مهندسی برق و کارگاه های موجود در رشته مهندسی پزشکی کمک شایان در انجام پروژه های تحقیقاتی این رشته می نمایند.

 

توضیح و خلاصه‌ای در مورد رشته:

با توجه به این که در مقطع ارشد دانشجویان به مباحث تحقیقاتی و علمی به روز دنیا آگاه میگردند لذا استفاده از ایده ها و راه کارهای علمی جدید دنیا کمک شایان در طراحی و بهینه سازی سیستم های عملی کشور و نهادهای دولت کار نمایدو هر ارگان یا سازمانی که علاقه مند همکاری با دانشگاه باشد با دارندگی این امور تحقیقاتی به دانشجویان این رشته موفقیت قابل توجه کسب خواهد نمود.