مهندسی پزشکی – کارشناسی پیوسته

نام رشته: مهندسی پزشکی – کارشناسی پیوسته

نوع فعالیت: مسئول بخش فنی بیمارستان ها و مکان های درمانی

دورنما و بازار کار: تعممیرات تجهیزات پزشکی، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی، طراحی و اضافه کردن امکانات بهینه به تجهیزات، کمک به پزشکان جهت تشخیص به موقع بیماریها و درمان آنها.

دروس که تدریس می شود:

مقدمه ای به مهندسی پزشکی، آناتومی، فیزیولوژی، هوش محاسباتی، تیم های کنترل خطی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، محاسبات آنالوگ و دیجیتال، اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی، ماشین های الکتریکی.

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

دانشجویان مهندسی پزشکی به علت عدم تحلصیل در رشته برق امکان مدرک نظام مهندسی را برای تاسیسات برق ندارند.

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

  1. تجهیزات پزشکی همچون نوار جک، پمپ تزریق، انکابوتور نوزاد، ساکشن، فور.
  2. آزمایشگاه اندازه گیری سیگنال حیات بدن انسان.
  3. سایت مجهز به نرم افزار MATLAB – AVR – PROTEUS – PSPICE

تعداد استادها، آزمایشگاه، کارگاه ها و ....:

گروه مهندسی پزشکی تقریبا 21 استاد دانشجوی دکترا و دکترای مهندسی پزشکی و برق هستند. آزمایشگاه ماشین الکتریکی- آزمایشگاه مبانی دیجیتال- آزمایشگاه میکرو کنترلر، آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2 – آزمایشگاه اندازه گیری – آزمایشگاه مدار الکتریکی.

توضیح و خلاصهای در مورد رشته :

در این رشته با گذراندن دروس دانشگاهی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با دینامیک بدن انسان و روش های مهندسی جهت تشخیص و درمان بیماریها راهکارهایی به ذهن مهندسین میرسد که میتوانند با طراحی تجهیزات کمک به پزشکان نمایند. از طرفی با آشنایی با تجهیزات پزشکی امکان کالیبراسیون آن ها را جهت سهولت کار پزشکان مهیا مینمایند. از طرفی استفاده از ایده های مهندسی کمک شایانی در بهبود بیماران-سهولت درمان- کاهش هزینه درمان مینماید.