مهندسی تکنولوژی الکترونیک – کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ارشد

نوع فعالیت: مسئول و سرپرست تاسیسات سیستمهای الکتریکی

دورنما و بازار کار: طراحی و ساخت سیستمهای الکتریکی و میکانیکی

دروس که تدریس میشود: مدار الکتریکی – تعمیرات تلویزیون – کارگاه سیم پیچی – میکروکنترلر – کاربرد رایانه در برق – آزمایشگاه مدار الکتریکی – آزمایشگاه الکترونیک – الکترونیک عمومی

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

در ابن مقطع امکان آزمون نظام مهندسی نیست اما دروس الکترونیک عمومی – تاسیسات میکانیکی کمک شایان به قبولی می‌نماید

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

آزمایشگاه سایت الکتریکی 1 و 2 – کارگاه مدار فرمان – آزمایشگاه دیجیتال – آز الکترونیک عمومی – سایت نرم افزار ProtelPspice - Orcaole

تعداد استادها، آزمایشگاه، کارگاه ها و ....:

11 استاد دانشجوی دکترا و 9 استاد کارشناسی ارشد برق

آزمایشگاه ماشین 1 و 2 – کارگاه سیم پیچی 1 – کارگاه تعمیرات تلویزیون – کارگاه موتور های AC

توضیح و خلاصهای در مورد رشته :

به علت دانشجویان در مقطع کاردانی با تاسیسات الکتریکی و مکانیکی امکان طراحی و ساخت و بهینه سازی انواع سیستمهای هوشمند جهت خدمات الکتریکی و الکترونیکی مهیا می باشد انواع نهادهای دولتی – سازمان های خصوصی امکان ساخت پروژه های مشترک را دارا می باشند.