تربیت بدنی – کاردانی فنی حرفه ای

نام رشته: تربیت بدنی کاردانی فنی حرفه ای

نوع فعالیت:

دورنما و بازار کار: فعالیت در امکان و سالن های ورزشی به عنوان مدیر مجموعه فعالیت در سالن های بدنسازی فعالیت در کلینیک های حرکت درمانی فعالیت در آکادمی های ورزشی به عنوان مربی , روانشناس و ....

دروس که تدریس میشود: فیزیولوژی ورزشی – آسیب شناسی ورزشی – مدیریت سازمان های ورزشی یادگیری حرکتی – روانشناسی ورزشی – ورزش معلولین

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

مجتمع ورزشی شامل سالن چند منظوره برای رشته های فوتسال , والیبال , بسکتبال , هندبال , بدمینتون, سنگنوردی,اسکواش و سالن های اختصاصی بدنسازی و کشتی

 

تعداد استادها، آزمایشگاه، کارگاه ها و ....: تعداد اساتید حق التدریس 41 نفر و تعداد اعضای هیات علمی 1 نفر

توضیح و خلاصهای در مورد رشته : ورزش از دو جنبه کلی, طیف وسیعی از افراد جامعه را در بر میگیرد. جنبه اول , از بعد قهرمانی است که ورزشکاران با هدف مدال آوری به رقابت می‌پردازند و موفق شدن در این زمینه در سطح بین المللی و ملی مستلزم به کار گرفتن کلیه امکانات و قابلیتهای جسمانی , روانی, اجتماعی, مدیریتی و ... است.جنبه دوم , از بعد همگانی آن است که تقریبا تمام افراد از این جنبه با ورزش کردن و به بیان بهتر با تحرک داشتن سر و کار دارند.

ورزش را از این نظر که تقریبا تمامی افراد به نوعی با آن سر و کار دارند باید منحصر بهر فرد دانست.

بهره گیری از ورزش برای اهداف مختلف , در گرو اشراف داشتن به این علم و توسعه آن است که این علم با ابعاد گوناگون می‌تواند به افراد کمک کند.