مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی ارشد

نوع فعالیت:

دورنما و بازار کار:  مراکز تحقیقاتی – R&D – مراکز آموزشی و دانشگاهها

دروس که تدریس میشود: پایگاه داده های پیشرفته – داده کاوی – وب کاوی و موتورهای جستجو – داده های حجیم – رایانش ابری

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

مهندسین مشاور صنعتی رایانه ای در شاخه های مختلف

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته: آزمایشگاه های کارشناسی ارشد

تعداد استادها، آزمایشگاه، کارگاه ها و ....: 4 نفر از همکاران با مرتبه استادیار

توضیح و خلاصهای در مورد رشته :

هدف از این رشته تربیت متخصصینی است که در زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای تکنیکی در رشته نرم افزار وجود دارد را فراهم آورد. این افراد توانایی لازم جهت طراحی و نظارت به اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش نرم افزار شبکه رایانش امن هوش مصنوعی بانک های اطلاعاتی را که در حرفه خود با آن مواجه می‌شوند را دارا خواهند بود و از ایشان انتظار میرود در طراحی تحقق به روز رسانی بهینه سازی امنیت و نو آوری پیوسته با قابلیت رقابت جهانی را در موارد مورد نیاز سیستم های اطلاعاتی و نرم افزاری بنگاه های اقتصادی شامل کارخانجات – سازمانهای دولتی و خصوصی – صنایع – بازار – تجارت – بانکداری و امور مالی و ... را داشته و در این راستا فعالیت نمایند.