مهندسی عمران گرایش سازه – کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی عمران گرایش سازه کارشناسی ارشد

نوع فعالیت: طراحی , نظارت و اجرای ساختمانی فولادی و بتنی

دور نما و بازار کار: فارغ التحصیلان این رشته می توانند امکان طراحی  و نظارت بر پروژه های بزرگ را داشته باشند

دروس که تدریس می شود: مطابق چارت

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

سایت کارشناسی ارشد, امکانات تدریس از راه دور

تعداد استاد ها , آزمایشگاه, کارگاه ها و....:

توضیح و خلاصه ای در مورد رشته: