مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر – کارشناسی ناپیوسته

نام رشته: مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته

نوع فعالیت: طراحی سیستمهای مکانیزه , نرم افزاری ..........کاربر , یا شبکه و همچنین پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری  و شبکه

دور نما و بازار کار: کلیه بنگاه های اقتصادی مراکز تولیدی خدماتی تجاری و سایر مواردی که دارای سیستم های اطلاعات مدیریت باشند.

دروس که تدریس می شود: مهندسی نرم افزار طراحی الگوریتم هوش مصنوعی شبیه سازی پایگاه داده ها سیستم های چند رسانه ای- طراحی وب و مهندسی اینترنت و ....

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

مهندسی نرم افزار معماری شبکه پایگاه داده ها سیستم های چند رسانه ای مهندسی اینترنت و طراحی وب

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

کلیه آزمایشگاه های مرتبط به همراه کلیه نرم افزارهای مورد نیاز و همچنین کلاسها و دوره های فوق برنامه

تعداد استاد ها , آزمایشگاه, کارگاه ها و....:

4 نفر اعضاء هیئت علمی (3 مربی و یک استادیار) و اساتید مدعو(مربی و استادیار)

3 آزمایشگاه نرم افزار, کلیه آزمایشگاه های سخت افزاری و برقی مورد نیاز

توضیح و خلاصه ای در مورد رشته:

هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص و کارشناس است و با توجه به دروس عملی که دانشجویان آنها را می گذرانند , میتوان افرادی متخصص و کارا جهت طراحی و ساخت سیستمهای نرم افزاری ,طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و نگه داری و عیب یابی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و سایر موارد و مورد نیاز سیستمهای اطلاعاتی کلیه بنگاه های اقتصادی و پژوهشی ,تربیت و بکارگیری نمود.